פתיחת בריכה

ועד מקומי • כניסות

לתושבים שלום רב,

לבקשת התושבים במהלך חודש יולי בימים שני ורביעי לאחר שחית בוקר הבריכה תהיה הבריכה פתוחה ברצף: 06:00 עד 20:00

(לא תיסגר משמונה עד תשע)

קייץ קריר ונעים לכולנו