משרדי ועד מקומי /אגודה מוניציפאלית הסוללים

מידע שימושי • 7/7/2014 כניסות

מנהלת הלשכה – גוני רביב

שעות פתיחה: ימים א'- ה' 8:00-13:00

15:00-16:30

טל. 04-6406505 פקס. 04-6406606

אימייל: mekomi@hasolelim.org.il

חלוקת דואר רשום וחבילות– במכולת הסוללים

מנהלת קהילה – הדס בזק תמיר

טל. 04-6406525

נייד 0546670038

אימייל: mazkir@hasolelim.org.il

מנהלת מערכת הגיל הרך – קרן קובה

טל. 0502250575

אימייל: educ@hasolelim.org.il

מנהלת מערכת החינוך החברתי – רותי לבנון

טל. 0528515091

אימייל: mashlim@hasolelim.org.il

"אב הבית" של המרכז הקהילתי – הלל לוטקין

טל. 0502446428