קובלר בתיה

יזכור • 10/4/2014 כניסות

17/01/1925 - 08/06/1975

בטי בל – זהו שמה האמריקאי של בתיה. הגיעה אלינו מאקרו אוהיו. חברת קיבוץ א' של פלוגת העליה מאמריקה עוד בשנת 1948.

דרכה של בתיה מעולם לא היתה קלה. ילדות ללא הורים. גדלה בבית אחותה הבכורה. התגבשה בה ההחלטה לבנות פה בארץ את ביתה.

בלטו אצלה הנחרצות,העקשנותה, והרצון לתרום במסגרת פעילות חברתית.

מאז מותו של נתן, גידלה בגפה את שני ילדיה מיכה ונטע, והיא חסונה וחזקה. תמיד חיוך על שפתיה. האמינה כי הקבוץ הינו דרך חיים עדיפה על כל מקום אחר.

נפטרה ממחלה ממארת והיא רק בת 50.