פינוי גזם חודש ספטמבר

ועד מקומי • כניסות

תושבי הסוללים שלום

תאריכים לפינויי הגזם בחודש אוגוסט:

יום שלישי 3.9

יום שלישי 17.9

יום שלישי 26.9

 

נבקש לא להניח גזם בשבועות שאין פינוי גזם

לידיעתכם והיערכותכם