זמני תפילה לשבת וחג

ועד מקומי • כניסות

זמני תפילה לשבת וחג

הדלקת נרות שבת 19:19

מנחה 19:25

ערבית 20:00

שחרית 8:00

מנחה של שבת 19:15

ערבית של חג 20:00

הדלקת נר של חג 20:30

תיקון ליל שבועות 22:30

שחרית 8:00

עשרת הדברות 9:15

יזכור 9:30

מנחה 19:30

למי שפספס עשרת הדברות יהיה קריאה נוספת ב18:00