פינוי גזם בהסוללים

ועד מקומי • 11/2/2018 כניסות

תושבי הסוללים

שלום

ביום שלישי 13.2.2018

פיוי גזם

בברכה

מרים