פרוטוקול וועד

פרוטוקולים • 26/7/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 7 12.6.2017

פרוטוקול 6מ 04.7.2017

שלום ,
מצ"ב פרוטוקולים ועד מקומי