פינוי גזם ביום ג' 30.4.19

ועד מקומי • כניסות

 

תושבים שלום,

ביום ג'30.4 יתבצע פינוי גזם.

להיערכותכם וידיעתכם