פורים - גיל הרך

ועד מקומי • כניסות

מצגת תמונות מפורים ילדי הגיל הרך

https://drive.google.com/file/d/169VE5ZISyOTfa7HlU_4mPJBJxtEKPUQU/view?usp=drivesdk

 

 

קרן קובה

מנהלת הגיל הרך הסוללים

050-2250575