פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 30.12.2014

פרוטוקולים • 11/1/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 14 מ 30.12.2014

 

 

  גילי בנאורי

מנהלת קהילה, הסוללים