יזכור

רונן אריה
רונן אריה

רביב (רביצקי) שלמה
רביב (רביצקי) שלמה

קמחי שולה
קמחי שולה

קובלר נתן
קובלר נתן

קובלר בתיה
קובלר בתיה

צלר לילי
צלר לילי

צלר דורון
צלר דורון

פלדמן אלי
פלדמן אלי

פוקס עדי
פוקס עדי

סידי אסתר
סידי אסתר

מאירס פיליפ
מאירס פיליפ

למל יונה
למל יונה

כפיר מירי
כפיר מירי

כספי (ששון) מרגלית (מרגו)
כספי (ששון) מרגלית (מרגו)

זינגר אלכסנדר
זינגר אלכסנדר

גפן מריון
גפן מריון

גפן (גפנוביץ) ליבי (אריה)
גפן (גפנוביץ) ליבי (אריה)

גלעדי רותי
גלעדי רותי

גלעדי אהרון
גלעדי אהרון

ברוק זאב
ברוק זאב

ברוק דינה
ברוק דינה

בן נחום דוד
בן נחום דוד

בן נחום אורה
בן נחום אורה

בנאי חיים
בנאי חיים

תמונות אחרונות

רונן אריה
רונן אריה