ברוק זאב

יזכור • 10/4/2014 כניסות

29/07/1929 - 25/06/1994

זאב, בן להורים יקים שעלו לארץ לפני פרוץ מלחמת העולם השניה. בבית קיבל את חינוכו השמרני שלווה אותו לאורך כל חייו. הצטרף לגרעין ד' של תנועת ''המכבי הצעיר''. עסק בהכשרה ברעננה ובגידול פרחים, אך גולת הכותרת היתה עבדותו הצמודה עם הסוס ''סבא'' אצל איכרים במושבה, עד שעלינו להתיישבות ביולי 1948.

ברוקי, הסוס והכרכרה סיפקו את המים לישוב החדש. הם הובילו את המים ממעינות ציפורי בעזרת 3 חביות שמולאו בדליים מהמעיין.

אחת מתכונות היסוד של ברוקי היתה נכונותו לתרום את מלוא מרצו ויכולתו לקיבוץ. ריכז את ענף המטעים הנטושים של הכפר הערבי ספוריה (ציפורי) שכלל מטע של רימונים וזיתים.

תרומתו הגדולה קשורה לענף הלול. הוא הקים אותו כמעט מראשיתו. ליווה את הענף בימים ובלילות. דרש, לחץ ללא הרף להגדילו ולהעמידו על תקן להקת רביה, כולל הקמת מדגריה. לאחר שנים רבות בריכוז ענף הלול, הצטרף לצוות עובדי אגוד משקי העופות לרביה קלה ותרם בהדרכה המושבניקים החדשים.

באמצע פועלו נקטפו חייו.