פינוי גזם בחודש אפריל

ועד מקומי • כניסות

 

תושבי הסוללים שלום

 

תאריכים לפינויי הגזם בחודש אפריל:

יום שלישי 2.4

יום שלישי 16.4

יום שלישי 30.4

לידיעתכם והיערכותכם

 

בברכה

גוני