פינוי גזם חודש אוגוסט

ועד מקומי • כניסות

תושבי הסוללים שלום

תאריכים לפינויי הגזם בחודש אוגוסט:

יום שלישי 6.8

יום שלישי 20.8

נבקש לא להניח גזם בשבועות שאין פינוי גזם

לידיעתכם והיערכותכם