משתתפים בצערו של אבי אשרם ומשפחתו על מות אימו ז"ל

ועד מקומי • כניסות

 

שושנה אשרם זל