חודש ינואר במועדון 60+

קהילה חינוך ופנאי • 9/1/2018 כניסות

 

נושא: Re: + מסגרת

 

 

 

Sent from my iPhone


On 8 Jan 2018, at 18:54, אגם-חינוך חברתי הסוללים <mashlim@hasolelim.org.il> wrote:

 

<חודש ינואר במועדון 60+.docx>