בחירות וקול קורא לאיוש וועדות

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

איכות הסביבה

בית כנסת

וועדת בטחון

וועדת בריכה

וועדת ותיקים

וועדת חיילים

וועדת ספורט

וועדת רווחה

נוהל בחירת וועדות (2)

קול קורא גיל הרך

קול קורא וועדת תרבות

קול קורא חינוך חברתי

לתושבים שלום ,

 

הוועד קיים דיון בנושא הוועדות ביישוב.

הוועדות תורכבנה מתושבים מתנדבים, אשר כל אחת מהן תוביל תחום עשייה שונה בישוב.

תפקידן העיקרי של הוועדות היינו לחבר בין התושבים דרך עשייה משותפת וראיה עתידית לשיפור איכות חיי הקהילה,

ולכן הוחלט על קיום בחירות לאיוש הוועדות ב- 17/9/19 בהצבעה בקלפי.

 

מצ"ב נוהל בחירת וועדות וקול קורא לאיוש וועדות.

 

הנכם מוזמנים להציג את מועמדותכם, יש לפנות לגוני רביב במזכירות במייל: mekomi@hasolelim.org.il

 

תודה לכל המתנדבים בעבר בהווה ובעתיד.

 

הוועד