פרוטוקולים

פרוטוקול וועד
פרוטוקול וועד

פרוטוקול 2 לפרסום מ 7.2.2017
פרוטוקול 2 לפרסום מ 7.2.2017

פרוטוקל אסיפה מ 5.2.2017
פרוטוקל אסיפה מ 5.2.2017

פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 10.1.2017
פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 10.1.2017

פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 30.8
פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 30.8

פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 30.8.2016
פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 30.8.2016

פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 9.1.2016
פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 9.1.2016

פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 18.1.2016
פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 18.1.2016

פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 30.12.2014
פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 30.12.2014

פרוטוקול ישיבת הנהלה ממ 18.2.2015
פרוטוקול ישיבת הנהלה ממ 18.2.2015

פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 27.1.2015
פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 27.1.2015

פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 22.9.2014
פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 22.9.2014

תמונות אחרונות

פרוטוקול 2 לפרסום מ 7.2.2017
פרוטוקול 2 לפרסום מ 7.2.2017