חדר תרומות

ועד מקומי • כניסות

החל מיום שישי הקרוב חדר התרומות יהיה נעול עקב

המקרים האחרונים.

ניתן יהיה לפנות לאסתר לוטקין לפתיחת החדר.

נייד של אסתר: 054-6505166