כניסה לסוף רחוב שקד חסומה

ועד מקומי • 11/5/2018 כניסות

תושבי הסוללים שלום

ביום ראשון 13.5.2018 תיחסם הכניסה המזרחית לרחוב שקד ממשפ' אוריין ועד אקוקה.

בשעות בין  - 16:00- 8:00

 לצורך תיקון כביש.

נא להמנע ולא להגיע.

עימכם הסליחה