קורס מצילים + ק. מפעילים עפולה 21-7-19

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

ק. מצילים + ק

 

 

בברכה,

 

גוני רביב

מנהלת לשכה - מתיישבי הסוללים

  טלפון: 04-6406505

  פקס:  04-6406606  

אימייל: mekomi@hasolelim.org.il

 

From: שמואל בר תור [mailto:p.baitonim@gmail.com]
Sent: Thursday, July 18, 2019 3:51 PM
To: mekomi@hasolelim.org.il
Subject: קורס מצילים + ק. מפעילים עפולה 21-7-19