וועדת ביקורת

ועד מקומי • 3/3/2019 כניסות

לידיעה,

 

מכיוון ולא היו מועמדים לוועדת ביקורת, לא נבחרה וועדת ביקורת לאגודה הקהילתית.

 

וועדת ביקורת של הוועד המקומי נבחרה ל 5 שנים, ולכן ממשיכה בתפקידה.

 

החברים: יוחנן מעוז יו"ר

             עופר אביטל

             חנן פישר