משתתפים בצער שחר נחמיאס ומשפחתו על מות אמו

ועד מקומי • כניסות

 

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה של רבקה נחמיאס אמא של שחר נחמיא 

שבעה מתקיימת בבית המנוחה

רחוב מנדל זינגר חיפה 15/16 קומה 2

שעות התנחומים 10:00-12:00 

16:00-19:30

 

טלפון של שחר 0526990709