בעיית החשמל בנוף אלונים - טופלה

ועד מקומי • 13/1/2019 כניסות

תושבים שלום,

בעיית החשמל ברחובות שקמה, ארז ואלון

טופלה היום

לידיעתכם