אמא של גיל סתתי נפטרה

ועד מקומי • 3/12/2017 כניסות

משפחת הסוללים

משתתפת בצערו של גיל סתתי ובני משפחתו

במות אמו

                                        רוניה סתתי ( לשעבר חברת הסוללים )

יושבים שבעה

ברמת השרון

רחוב מרדכי 4

דירה 22