מועדת ביטחון

ועד מקומי • כניסות

 

עדכון מועדת בטחון

במסגרת פעילות הועדה, ובעקבות תקלות חוזרות ונשנות של שער הכניסה וכן בעיית תחזוקה של השער עי החברה שנבחרה. אנחנו כועדה כאחראים על נושא השער,  עובדים מול כמה חברות על מנת לבצע תיקון של התקלות  ושידרוג מערכת השער ועד אז השער יעבוד חלקי (בעיקר בלילות).

 

תודה

ועדת בטחון

רועי ארד, רועי ויינברג וגל מלחי