פינוי גזם חודש נובמבר

ועד מקומי • כניסות

 

תושבי הסוללים שלום

תאריכים לפינויי הגזם בחודש אוקטובר:

יום שלישי 12.11

יום שלישי 26.11

 

נבקש לא להניח גזם בשבועות שאין פינוי גזם

לידיעתכם והיערכותכם