עסקים פרטיים

ועד מקומי • כניסות

שלום רב,

 

נבקש לכל מי שיש לו עסק פרטי והוא מקבל עבור העסק שלו דואר

ליידע את יהודית גל או לשלוח מייל למזכירות בציון שם הבעלים ושם עסק.

 

יש מכתבים רבים על שמות עסקים פרטיים אשר מוחזרים לדואר

עקב אי ידיעה היכן לשים את הדואר.

 

תודה מראש