מבקשת לטפל בתאורת רחוב אלון דחוף. כבר שבוע חשוך בלילות. שבת שלום.

בן שטרית אורית • 11/1/2019 כניסות

מבקשת לטפל בתאורת רחוב אלון דחוף. כבר שבוע חשוך בלילות. שבת שלום.