מכתב ליישובים שינוי בשעות פינוי ה

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לישובים פינוי אשפה בחג הרמדאן